PilateSystem Academy

BodySystem Sertifika Programı; Pilates, Personel Training, Step&Aerobik alanında eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. BodySystem şemsiyesi altında bulunan PilateSystem, PMA (Pilates Method Alliance) standartlarında, Pilates Antrenörlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış Orijinal bir programdır. Program, geliştirme aşamasında Joseph Pilates’in “Return to Life Through Controloji (1945) ve Health Studios (1934) adlı kitaplarından yararlanılmıştır. Ayrıca; PMA standartları ve konu içeriği takip edilmiştir. Program düzeyleri PMA sınıflamasına ve ülkemiz spor eğitimi sistemine paraleldir. Yasal çalışma belgesi olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Eğitmenliği eğitim sistemini de içerisinde barındırmaktadır.  PilateSystem Eğitim Programı içerik olarak “Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, İleri Düzey ve Master Trainer” olmak üzere dört kademeden oluşmaktadır.

Eğitim İçerikleri

MAT Level 1 Eğitimi

Başlangıç düzeyi Orijinal Pilates hareketlerini ve temel öğretim tekniklerini içerir. Eğitim temel hareketlerin yanı sıra Spine Corrector ve ArcBarrel ile desteklenmektedir. Tüm hareketlerin öğretim basamakları, yardım teknikleri ile özel durumlar karşısında modifikasyonları kapsamlı olarak işlenmektedir. Temel kavramlar ile Powerhouse anatomisi öğretilir. Temel duruş bozuklukları ve bunlarla baş etme yolları öğretilir. PilateSystem eğitim programı gereksiz ve kullanılmayacak bilgilerden arındırılmıştır. Kursiyerler, hareketleri en üst düzeyde gösterilecek kadar öğrendiği gibi; her yaş ve performans düzeyindeki sağlıklı kişilerle çalışma kabiliyeti kazanmaktadır.

Reformer & Cadillac Level 1 Eğitimi

Başlangıç düzeyi Reformer ve Cadillac hareketleri ile birlikte, Circle gibi yardımcı ekipmanlara dayalı temel hareketlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi etkinliklerini kapsar. Alet kullanım prensipleri, güvenli alet kullanımı ve başlangıç düzeyi yardım teknikleri öğretilir. Bireysel ihtiyaçların belirlenmesi ve kişiye özel Cadillac hareketlerinin seçimi üzerinde durulur. Powerhouse anatomisi ile merkezin postür üzerine etkisi incelenir. Powerhouse kaynaklı temel duruş bozuklukları ve örnek ders programları çıkarılır. Kursiyerler hareketleri mükemmel düzeyde yapmakla kalmaz aynı zamanda iyi düzeyde öğretebilir. Eğitimin her aşamasında gerçek anlamda koçluk yapılır ve uluslararası standartlarda temel antrenörlük nosyonu kazandırılır.

Level 2 Eğitimi

Orta düzey Reformer ve Orta Düzey Cadillac hareketlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi etkinliklerini kapsar. Omuz kuşağı ve boyun anatomisi bir önceki eğitim içeriği olan merkezin anatomisi ile birleştirilir. Temel postüral sapmalara orta düzey hareketler ile çözüm yolları aranır. Bu bölümün en önemli özelliği; aletler ile grup çalışması becerisinin geliştirilmesidir. Böylece kursiyerler, etkili bireysel çalışma yolları ile bireyleri gruplayıp çalışma yöntemlerini de tecrübe ederler.  Hareket dağarcığı modifikasyonlar ve varyasyonlar ile oldukça genişler. Kursiyerler kişiye özel etkili programlar yapacak ve postüral sorunlara çözümler üretecek kadar çok hareket öğrenirler.

Level 3 Eğitimi

Eğitim içerik olarak, Reformer ve Cadillac aletlerinde ileri düzey hareketlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi ile kişiye özel program yapabilme becerisinin geliştirilmesini kapsar. Öğretmenlik eğitimi ön plandadır. Dokunma teknikleri ile varyasyonlar ve hareketleri kişiye özel olarak modifiye etme becerisi geliştirilir.  Alt vücut ve ayak anatomisi ile birlikte önceki eğitimlerden edinilen bilgiler birleştirilir. Temel postüral sapmalara ayak ve bacakların etkisi incelenir. Alet kullanımı ve hareket seçimi ile postüral sapmaların önüne geçme yöntemleri öğretilir. Hareket halindeki vücutlar incelenerek hatalı kalıplar yerine doğrularının öğretilmesi üzerinde durulur. İleri düzey Reformer ve Cadillac hareketlerinin program içerisinde etkili kullanımına yönelik antrenman bilgisi üzerinde durulur, ileri düzey öğretmenlik becerisi gelişir.

Master Eğitmen Programı

PilateSystem eğitmleri, tüm seviye eğitimlerini takiben PilateSystem Comprehensive Sınav ile tamamlanır. Başarılı olan eğitmenler Comprehensive PilateSystem Eğitmeni olurlar. Eğitimine Master eğitmen programı ile devam etmek isteyenler ise; yeni bir eğitim programına başlarlar. Programı başarı ile tamamlayıp Bireysel Eğitim Anlaşması yapan Master Eğitmenler kurs açma yetkisine de sahip olmaktadır.  Master Eğitmen Eğitim Programına katılmanın ön koşulu;
Mat Level 1, 2 ve 3 eğitimleri ile Reformer & Cadillac Level 1, 2 ve 3 eğitimlerini takiben Chair&Barrel Level 1&2 eğitimlerini almış olmaktır.

Workshoplar

PilateSystem eğitmenleri 816 saatlik küçük eğitimler ile desteklenmektedir. Periyodik olarak Anatomi, Hamilelik Döneminde Egzersiz ve Pilates, Cadillac & Trapez, Chair & Barrel, Postüral Değerlendirme, İletişim ve Müşteri İlişkileri, Sağlıklı Beslenme ve Bireysel Antrenörlük konularında WorkShop programları düzenlenmektedir. Ayrıca yılda iki defa kapsamlı ve ücretsiz büyük bir WorkShop ile PilateSystem dostları bir araya gelmektedir.

PROGRAMI BİTİRDİĞİNİZDE ŞU NOKTALARDA KALİFİYE OLACAKSINIZ
  • Pilates prensiplerine göre çalışmak ve bu ilkeleri müşterilere ve öğrencilere tanıtmak.
  • Postür analizi yapmak, postür tiplerini bilmek ve postür bozukluklarını belirlemek.
  • Pilates egzersizlerini, anatomik ve biyo mekanik prensipler çerçevesinde analiz etmek ve anlamak.
  • Problem çözmek ve pek çok fiziksel durum için etkili egzersiz çözümleri üretmek.
  • Klasik Pilates repertuvarının geniş bir bölümünü verimli bir şekilde öğretmek ve göstermek; orijinal NES PİLATES egzersizlerini Mat, Reformer, Cadillac, Ladder Barrel ve Wunda Chair ile uygulamak.