KLİNİK PİLATES NEDİR?

Pilates; 1.Dünya Savaşı sırasında esirlerin bulunduğu bir ortamda hasta bakıcılığı yapan Joseph Pilates tarafından yaralıların daha çabuk iyileşmesi ve sağlıklı olanların yaralanmalardan korunması amacıyla geliştirilmiş egzersizler bütünüdür. Pilates kökeninde sağlığı korumak ve geliştirmek üzere ortaya çıkmış olup, uzun yıllar boyunca fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tedaviyi destekleyici bir yaklaşım olarak fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır.

Temelinde; bilimsel çalışmalar ile kanıtlanan terapatik egzersizler bulunur. Kontrol, Nefes, Akıcılık, Doğruluk, Merkezileştirme ve Denge ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş terapatik egzersiz kombinasyonlarını içerir.

Klinik Pilatesin Genel Pilatesten farkları nelerdir?

Klinik Pilates fizyoterapistler tarafından uygulanır.

* Klinik Pilates uygulayıcısının anatomik ve fizyolojik bilgi birikimine sahip olması gerekir.

Gerektiğinde fizyoterapi ve rehabilitasyon programına dahil edilir.

* Fizyoloji ve anatomi bilgi birikimi çerçevesinde yaralanmanın önüne geçebilmek için çeşitli modifikasyonlar yapılabilir.

Klinik Pilateste kişinin sağlığının korunması ilk hedeftir.

Hem sağlıklı kişilerde hem de çeşitli sağlık problemleri olan kişilerde kullanılabilir.

Sağlıklı kişilerdeki amaç; sağlığı geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmekken, sağlık problemi olan kişilerde probleme özgü egzersiz yöntemlerinin kullanılmasıyla tedavi sürecini hızlı ve kaliteli geçirmektir.

Klinik Pilatesin sağladığı faydalar nelerdir?

Merkezi stabilite gelişimi ve artmış core kuvveti

Artmış kas kuvveti

Artmış esneklik

Artmış koordinasyon ve denge

Gelişmiş solunum kontrolü

Vücut mekaniğinin öğrenilmesi

Kas kontrolü

Yaralanmaların önlenmesi

Tedaviye destek

Doğru hareket kalıplarının öğrenilmesi ve yaşama geçirilmesi

Stresle başa çıkma

Kaliteli yaşam

Klinik Pilateste kullanılan ekipmanlar nelerdir?

Reformer aleti

Pilates topları,

Lastik bantlar,

Çember

Egzersiz minderi

Nes Pilates Merkezi’nde uzman fizyoterapistler ile vücut mekaniğine uygun, kişinin ihtiyaçlarına göre sağlığı korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan pilates egzersizleri bir araya getirilerek, Klinik Pilates uygulamaları yapılmaktadır. Merkezimizde uyguladığımız Klinik Pilates ile; kas gelişimi, denge-koordinasyon kazanımı ve gelişmiş nefes kontrolü vb. sağlamakla birlikte, yaralanmaların önlenmesini ve yaralanma sonrası tedaviyi büyük ölçüde destekleyerek yaşam kalitenizi arttırmayı amaçlamaktayız.

UNUTULMAMALIDIR Kİ;

Genel pilates bünyesinde bulunan egzersiz yelpazesi çok geniştir. Ve bu da her egzersizin her bireye uygun olmayacağı anlamına gelir. Bireyin anatomi ve fizyolojisine (varsa sağlık problemine) uygun egzersizin seçilmesi ve uygulanması Klinik Pilates kapsamındadır ve mutlaka fizyoterapistler tarafından uygulanmalıdır.